O nás

V nakladatelství Akropolis vyšla kolektivní monografie členů a spolupracovníků našeho Centra.

Publikace: Cizi i blizci

Centrum vzniklo v roce 2010 při Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK. Jeho cílem je studovat literaturu spojenou s šoa/holokaustem a židovskou kulturu v českých zemích a ve střední Evropě. Pracovníci centra se tímto tématem již několik let systematicky zabývají. Prvním výsledkem bylo mezinárodní symposium v roce 2005, z něhož vyšla publikace Holokaust – Šoa – Zagłada v české, slovenské a polské literatuře (ed. J. Holý, Praha, Karolinum 2007). Druhou knižní publikací byla kolektivní monografie Jiří Holý/Petr Málek/Michael Špirit/Filip Tomáš: Šoa v české literatuře a v kulturní paměti (Praha, Akropolis 2011). Následovaly sborníky z mezinárodních workshopů pořádaných spolu s německými a polskými kolegy (viz Publikace).

Centrum spolupracuje se zahraničními partnery, v současnosti především s univerzitou v německém Gießenu (Institut für Slavistik, Arbeitsstelle Holocaustliteratur) a Univerzitou Adama Mickiewicze v polské Poznani (Instytut Filologii Słowiańskiej). Hlavními domácími partnery jsou pro nás Ústav pro českou literaturu AV ČR, Židovské muzeum v Praze, Centrum judaistických studií na FF UP v Olomouci a Centrum pro studium menšin v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Od roku 2010 pořádáme společně s německými a polskými kolegy sérii workshopů zaměřených na beletrii i dokumentární literaturu věnovanou holokaustu ve střední Evropě. První pracovní setkání se konalo v květnu 2010 v hessenském Gießenu (knižní sborník Ausgewählte Probleme der polnischen und tschechischen Holocaustliteratur und -kultur; ed. R. Ibler, München/Berlin 2012), druhé v květnu 2011 v Lodži. Následovaly dva workshopy pořádané v Praze. První proběhl v listopadu 2011, druhý letos v červnu (21.-22.6.). V listopadu 2012 se uskutečnil v Gießenu už celkově pátý workshop, šestý je plánován na stejném místě v listopadu 2013. Ze všech těchto workshopů, na nichž se účastní i doktorandi a studenti, postupně vycházejí knižní publikace.

Vedle vědecké práce je Centrum zapojeno i do práce pedagogické. V Ústavu pro českou literaturu a komparatistiku FF UK bylo obhájeno několik bakalářských a diplomových prací na téma židovské literatury a holokaustu. V současné době se pracuje na několika doktorských disertacích, magisterských a bakalářských pracích na toto téma. Vedle stávajících kurzů (Téma holokaustu/šoa ve středoveropské literatuře, Židovská tematika v české literatuře) perspektivně uvažujeme o založení studijního programu, který by měl mezioborový charakter. Příležitostí k tomu je v lednu 2012 založené Pražské centrum židovských studií na FF UK, jehož jsme se stali součástí a na němž se spolu s námi podílejí hebraisté, historici, germanisté, religionisté, kulturologové a kunsthistorici.

Úvod > O nás