Knižní okénko

Krvavé finále. Jaro 1945 v českých zemích
Jiří Padevět

Vychází v rámci akce VELKÝ KNIŽNÍ ČTVRTEK.
Autor je držitelem ceny Kniha roku Magnesia Litera a Slovník roku za publikaci Průvodce protektorátní Prahou.

Publikace přináší ve členění podle krajů ČR formou místopisných hesel informace o násilnostech nacistické branné moci páchaných na civilním obyvatelstvu mimo bojové situace a mimo místa k represím přímo určená. V knize najdete zločiny spáchané mezi březnem a květnem 1945. Čtyřmi hlavními skupinami násilností jsou protipartyzánské operace na Valašsku a na jihovýchodní Moravě, potlačená povstání a následné represe, jako například v Přerově, Velkém Meziříčí nebo v Třešti, násilnosti spáchané na vězních během pochodů a transportů smrti především v západních a jihozápadních Čechách a nakonec střelba do obyvatel sledujících vojenské ústupové kolony.

Kniha obsahuje DVD se čtyřmi unikátními filmovými dokumenty.

Doplňující informace:
Brož., 684 stran, cena 595 Kč, ISBN 978-80-200-2464-0. Více informací o knize na www.academia.cz.

Krvavé finále: obálka

Kompendium gramatiky hebrejského jazyka
Benedikt Spinoza

Compendium grammatices linguae hebraeae je jedním z posledních děl Benedikta Spinozy (1632–1677). Tematicky zde filosof navazuje na problematiku pojednanou již v Traktátu teologicko-politickém; nezbytnou podmínku pro jakékoliv diskuse o teologických otázkách totiž spatřoval v důkladné znalosti pramenného jazyka. Na rozdíl od předchozích zvyklostí usiluje o zcela sekulární a na Bibli nezávislé pojetí. Význačným rysem spisu je teorie lingvistického monismu, tj. nauka o slovních druzích, které jsou Spinozou v rámci hebrejštiny chápány téměř výhradně jako jména a jejich deriváty. Téma prapůvodní dokonalosti jazyka, historickokritický přístup k náboženské tradici, ale také základní ontologická koncepce holandského filosofa, to vše je zde syntetizováno do nového celku. Studium tohoto spisu zprostředkovává čtenáři neobvyklý pohled na Spinozovo myšlenkové dílo, zejména pokud jde o některé motivy z židovské tradice v něm obsažené. Zároveň představuje zajímavý dokument jazykovědy 17. století, který je v řadě aspektů srovnatelný s dobovými lingvistickými projekty, ať již se jedná o univerzální gramatiku port-royalské školy, nebo o umělé jazyky vytvořené na filosoficko-logickém základě.

Doplňující informace:
Přeložil a úvodní studií a poznámkami doplnil Pavel Vrtílka, váz., 196 stran, cena 265 Kč, ISBN 978-80-200-2409-1. Více informací o knize na www.academia.cz.

Kompendium gramatiky: obálka

Úvod > Aktuality > Knižní okénko