Chanukový večer v Měsíci ve dne a následný workshop jazyka jidiš (9. 12 – 11. 12. 2016; České Budějovice)

9. 12. od 19:00 v Měsíci ve dne: Chanike – oslava židovského svátku se čtrnáctidenním předstihem
• epes o aškenázské kultuře ve vztahu ke Svátku světel (historie, jazyk, literatura a kulinární umění)
• četba a jazykový rozbor jidišových písniček, básní a dalších textů
• hra s tzv. dreydlem, tedy s židovskou káčou, o chanike gelt
• latkes a koblihy vítány!

10. 12. 10:00-11:30 v EDUCAnet: základní kurz jidiš (gramatika, četba, překlad; vše vždy v přepisu, kratší text pro pokročilejší v kvadrátu)

10. 12. 16:30-18:00 v EDUCAnet: základní kurz jidiš (gramatika, četba, překlad; vše vždy v přepisu, kratší text pro pokročilejší v kvadrátu)

10. 12. od 19:00 v Měsíci ve dne: kultovní film v jidiš s angl. titulky Der dibek (The Dybbuk)

11. 12. 10:00-11:30 v EDUCAnet: základní kurz jidiš (gramatika, četba, překlad; vše vždy v přepisu, kratší text pro pokročilejší v kvadrátu)

Dobré adresy:
klubokavárna Měsíc ve dne, ul. Nová 3
EDUCAnet – střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o., Lannova třída 1595/29a
(nad prodejnou drogerie DM)

Vše bude připraveno v přepisu do latinky. Znalost německého jazyka a/nebo hebrejštiny vítána, avšak není podmínkou.

Vstupné na všechny akce dobrovolné / doporučené 50 Kč.

Bližší informace naleznete také na přiloženém plakátu.

-šb-

Úvod > Aktuality > Chanukový večer v Měsíci ve dne a následný workshop jazyka jidiš (9. 12 – 11. 12. 2016; České Budějovice)